top of page

ONZE AANPAK

Onze rechtsorde wordt steeds complexer. De regelgeving is onderhevig aan constante veranderingen en onze rechtspraak evolueert snel. Om die reden besloten Mrs. Légat en Tirez om hun kennis en ervaring te bundelen. Zo konden zij de materies waarin het kantoor actief is nog verbreden en de kwaliteit van de diensten optimaliseren.

Elk dossier dat aan het kantoor wordt toevertrouwd, wordt toegewezen aan één van onze vennoten. Er wordt echter bewust gekozen voor een geïntegreerde aanpak. Dat houdt in dat in alle dossiers intern overlegd wordt over de beste manier waarop het probleem kan worden aangepakt.

 

Om diezelfde reden treden wij steeds gezamenlijk naar buiten. Op die manier krijgt u de zekerheid dat uw dossier vanuit verschillende invalshoeken wordt bekeken om zo tot de beste strategie te komen.

Wij vinden persoonlijk contact en duidelijke informatieverstrekking bijzonder belangrijk. Er wordt geregeld overlegd met de cliënt tijdens een persoonlijk gesprek. Zo houden we voeling met uw pijnpunten, verzuchtingen en verwachtingen.

 

Wij zijn ons zeer bewust van de complexiteit en het heel specifieke traject dat moet worden doorlopen in een juridisch conflict. Wij hechten er dan ook bijzonder veel belang aan dat u, als cliënt, stipt, volledig en in duidelijke taal wordt geïnformeerd en geadviseerd, zodat u de juiste keuzes kan maken. Ons team denkt actief mee en adviseert preventief.

Wij vertegenwoordigen onze cliënten uiteraard ook voor alle Belgische en Europese rechtsinstanties, administratieve rechtscolleges en bij arbitrage.

IMG_7801.jpg
IMG_7817.jpg
bottom of page