ONZE AANPAK

Onze rechtsorde wordt steeds complexer. De toepassing van de regelgeving is onderhevig aan constante verandering. Om die reden besloten Mrs. Légat en Tirez om hun kennis en ervaring te bundelen. Zo konden zij de materies waarin het kantoor actief is, nog verbreden, en de kwaliteit van de diensten optimaliseren.

Elk dossier dat aan het kantoor wordt toevertrouwd, wordt toegewezen aan één van onze partners. Er wordt echter bewust gekozen voor een geïntegreerde aanpak. Dat houdt in dat in alle dossiers intern overlegd wordt over de beste manier waarop het probleem kan worden aangepakt.

 

Om diezelfde reden treden wij steeds gezamenlijk naar buiten. Op die manier krijgt u de zekerheid dat uw dossier vanuit verschillende invalshoeken wordt bekeken om zo tot de beste strategie te komen.

Het kantoor vindt persoonlijk contact en duidelijke informatieverstrekking bijzonder belangrijk. Er wordt geregeld overlegd met de cliënt tijdens een persoonlijk gesprek. Op die manier blijft de voeling behouden met de pijnpunten, verzuchtingen en verwachtingen die spelen.

Het kantoor is zich zeer bewust van de complexiteit en het heel specifieke traject dat moet worden doorlopen in een juridisch conflict. Er wordt dan ook aan gehouden de cliënt steeds stipt, volledig en in duidelijke taal te informeren en adviseren, zodat die de juiste keuzes kan maken.

Ons team denkt actief mee en adviseert preventief.

Wij vertegenwoordigen onze cliënten uiteraard ook voor alle Belgische en Europese rechtsinstanties, administratieve rechtscolleges en bij arbitrage.

© 2018 Legat & Tirez | Algemene voorwaarden | Created by onemanagency.be

ADRES

Lambroeckstraat 10/1

9200 Dendermonde

K.B.O: 0670.607.025

Kantoorrekening: BE96 3630 6382 2505

Derdenrekening : BE52 6304 0630 8609

CONTACT

T.: +32 (0)52 21 31 82

E-mail: info@legat-tirez.be