top of page

ONZE SPECIALISATIES

Echtscheidingen – relatiebreuken – erfrecht - vermogensplanning

Getrouwd of samenwonend, wanneer de relatie stuk loopt moet een oplossing geboden worden voor heel wat problemen. Met respect voor alle partijen, in het bijzonder de kinderen, moet het opgebouwde kapitaal worden verdeeld en moeten lopende verbintenissen worden geregeld.  

Nalatenschappen zorgen vaak voor moeilijke discussies en spanningen. Deze materie is bijzonder complex, zowel op juridisch als op menselijk vlak.

De tussenkomst van een advocaat met ruime ervaring in deze materies is zeker geen luxe. Wij modereren de discussies met oog voor de verschillende belangen.

Wij houden daarbij steeds het einddoel voor ogen en trachten steeds te denken richting oplossingen, met als doel een hernieuwd evenwicht tussen de betrokken partijen te vinden. Uiteraard verliezen wij daarbij de belangen van onze cliënt niet uit het oog.

 

Verzekeringsrecht - aansprakelijkheidsrecht

Wanneer u betrokken bent bij een medische fout, een brand of een ongeval,... kan een advocaat die uw dossier met de nodige aandacht bestudeert en oog heeft voor de details het verschil maken.

 

Wij kunnen u met onze ervaring en expertise in deze materie bijstaan om tot een zo gunstig mogelijk resultaat te komen voor u en uw naasten. 

Algemeen burgerlijk recht

Onder deze noemer vallen burengeschillen, contractenrecht, erfdienstbaarheden, koop-verkoop, etc.. Ook met deze vragen kan u bij ons terecht.

Verkeersrecht

Elk van ons kan een verkeersovertreding begaan of betrokken worden in een verkeersongeval. 

 

U kan bij ons terecht, zowel als beklaagde als als slachtoffer. 

Bouw- en huurrecht

Bijgestaan door ervaren bouwdeskundigen wordt u begeleid doorheen het hele proces zodat u geen kater overhoudt aan uw vastgoedinvestering.

Strafrecht

Bent u slachtoffer en wenst u zich burgerlijke partij te stellen? Wordt u verdacht van een misdrijf of vervolgd? Samen met u bekijken we welke elementen zich in het strafdossier bevinden en zoeken we naar de meest geschikte strategie.

Handels-en economisch recht

Het kantoor is niet onbekend met de problemen die bedrijven en zelfstandigen ondervinden. Zowel het opstellen van contracten en verkoopsvoorwaarden als discussies over facturen kunnen bij ons worden besproken.

Please reload

bottom of page