top of page

ONS TEAM

IMG_7703.jpg

MARTINE LEGAT | ADVOCAAT - VENNOOT​

Mr. Martine Légat studeerde in 1980 met onderscheiding af aan de KU LEUVEN. In 1981 behaalde zij bovendien haar licentiaatsdiploma in het notariaat.

 

Mr. Légat doorliep de notariële stage, maar verkoos de advocatuur en richtte in 1981 haar eigen advocatenkantoor op.

 

Zij is gespecialiseerd in het Personen- en Familierecht en kan zich beroepen op een jarenlange ervaring. In de loop der jaren heeft zij, mede door haar notariële achtergrond, een bijzondere expertise opgebouwd in alle aspecten van deze materie: echtscheidingen, erfenissen, vereffeningen-verdeling, huurzaken,.. Bij uitbreiding hebben ook bouwzaken voor haar geen geheimen.

 

Mr. Légat schoolde zich ook bij als bemiddelaar in Familiezaken.

IMG_7715.jpg

MATTIAS TIREZ | ADVOCAAT - VENNOOT

Mr. Mattias Tirez studeerde in 2005 met onderscheiding af aan de UGent.

 

Hij begon zijn stage als advocaat in januari 2007 en werd nadien aangeworven als medewerker in het kantoor.

 

Met ingang van 2015 sloot hij zijn praktijk aan bij Mr. Légat, om in 2017 een volledig geïntegreerde praktijk op te richten.

 

Mr. Tirez heeft een bijzondere affiniteit met het medisch recht en staat slachtoffers van medische ongevallen bij. Verder behandelt hij dossiers in het Personen- en Familierecht en neemt hij, vanuit zijn ervaring als omnipracticus, hoofdzakelijk de dossiers op zich die buiten deze domeinen vallen: verkeersrecht, handels- en contractrecht, verzekeringsrecht,..

 

Mr. Tirez is sedert 2016 plaatsvervangend rechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde.

FTO2.jpg

JEROEN VAN HESPEN | ADVOCAAT

Mr. Jeroen VAN HESPEN studeerde in 2014 af aan de Ugent.

 

Hij begon zijn stage bij een Gents advocatenkantoor. In 2016 maakte hij de overstap naar de Balie te Dendermonde en vervoegde in 2022 het kantoor Légat & Tirez.

 

Mr. Van Hespen behandelt voornamelijk dossiers binnen het personen- en familierecht, het burgerlijk recht in brede zin (aanneming – aansprakelijkheidsrecht – huurrecht – verbintenissenrecht - …) en strafrecht (met inbegrip van wegverkeersrecht). Hij heeft bovendien een bijzondere interesse voor het onderwijsrecht.

 

Mr. Van Hespen staat cliënten eveneens bij tijdens het strafonderzoek (als beklaagde of burgerlijke partij) en behaalde het getuigschrift Supralat – Salduz-opleiding.

IMG_7719.jpg

NADINE VAN DEN ABBEELE | SECRETARIAAT

Een uitstekend secretariaat is onontbeerlijk voor de vlotte werking van ons kantoor.

 

Mevrouw Nadine Van den Abbeele is elke werkdag aanwezig van 9u tot 13u. U kan bij haar terecht om afspraken te plannen met de advocaat die uw dossier opvolgt, of om een eerste kennismakingsgesprek met ons kantoor vast te leggen. 

bottom of page